• İkinci Dil Edinimi (Second Language Acquisition)
  • Dil Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşim
  • Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşma Perspektifi: Fırsatlar, Tehditler ve Çözüm Önerileri
  • Dil Öğrenim Süreçleri
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifikası
  • YABANCILARA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ SERTİFİKASI
  • BU SES TOGÜ TÖMER ŞARKI YARIŞMASI ULUSAL VE YEREL BASINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.