Tanıtım

Kuruluş

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  bünyesinde açılmış ilk dil araştırma, uygulama ve eğitim merkezidir. 21.02.2012 tarihli ve 28448 sayılı kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla resmen kurulmuştur

Amaç ve Faaliyet Alanları

  • Yabancı dil olarak Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretimini yapmak,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, broşür gibi yayınlar yapmak,
  • Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek,
  • Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamak,
  • Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamak ve yayınlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek,
  • Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve yaptıkları uygulamaları belgelendirmek,
  • Kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda dil sınavları yapmak ve sınav sonuçlarını belgelendirmek,
  • Bilimsel ve resmi çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.