Öğretim Yöntemi


Öğretim Yöntemi 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

 • TOGÜ  TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.
 • TOGÜ TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.
 • TOGÜ TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri;  bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.

Seviyeler

TOGÜ TÖMER’de Türkçe öğretimi aşağıdaki dil seviyelerine göre yapılır.

Dil Seviyeleri

Kurlar

Açıklama


1. Temel Seviye

(Temel Kullanıcı)

A1

Giriş/Keşif

 • Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
 • Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
 • Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel cümle kalıplarını anlayabilir ve kullanabilir.

A2


Ara veya Temel Gereksinim

 • Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
 • Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
 • Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

2. Orta Seviye

 

(Bağımsız Kullanıcı)

B1


Eşik

 • Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
 • Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
 • Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla  anlayabilir..

B2

İleri ya da Bağımsız

 • Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.
 • Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
 • Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir..

3. İleri

Seviye

 

(Yetkin Kullanıcı)

C1
Özerk

 • Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
 • Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2
Ustalık

 • Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
 • Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
 • Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.


Kurslarda Okutulacak Dersler

Öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Dinleme Becerisi, Okuma Becerisi, Konuşma Becerisi, Yazma Becerisi ve Dil Bilgisi derslerinden oluşan bir program uygulanır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.