YABANCILARA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ SERTİFİKASI

YABANCILARA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ SERTİFİKASI

 •  18 Haziran 2020 Perşembe
 •  972 Görüntüleme
 •  Yazdır

YABANCILARA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ SERTİFİKASI

AMAÇ: Covid-19 Pandemisi’nin birçok süreç gibi dil öğretim süreçlerini de etkilemesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yeni ihtiyaçları doğurmuştur. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) iş birliğinde düzenlenen “Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretimi Sertifikası” programı söz konusu ihtiyaçlar temelinde planlanmıştır.

Yüz yüze öğretimin, yerini giderek uzaktan öğretime bırakması, kurumların uzaktan öğretim ile ilgili tecrübeye sahip öğretim elemanı aramaya yönelmesi, öğreticilerin bu dönüşüm çerçevesinde yeni bilgi ve beceriler edinmesini gerektirmektedir. Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretimi Sertifikası programının amacı, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda gerekli temel donanıma ve tecrübeye sahip öğreticilere, uzaktan öğretim konusunda ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, yöntem, teknik, yaklaşım ve değerlendirme esaslarını kazandırmaktır.

 

ÖN ŞART: Yabancılara / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak.

(TOGÜ TÖMER tarafından Mart 2020’de düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası programına katılıp başarılı olan; ancak sertifikasını henüz alamayan öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.)

KATILIM ÜCRETİ: 200 TL

DERSLER ve KREDİ SAYILARI: Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretimi Sertifikası programı, katılımcıların tamamının yabancılara Türkçe öğretimi alanında belli bir tecrübe ve deneyime ve Yabancılara / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmaları dolayısıyla tamamlayıcı bir sertifika programı olarak planlanmıştır. Bu nedenle, söz konusu yeterliliği kazanmak üzere daha önce almış oldukları dersler dışında, yabancılara Türkçenin uzaktan öğretimine dönük bilgi ve becerilerini artırıcı bir içerik hazırlanmıştır.

Sertifika programı kapsamında 12 saat teorik (25-27 Haziran 2020), 4 saat uygulama (28 Haziran 2020) olmak üzere toplam 16 saat ders planlanmıştır. Program sonunda katılımcılara çevrimiçi (online) sınav (28 Haziran 2020) yapılacak, başarılı olan adayların sertifikaları düzenlenecektir.


EĞİTİME DAİR BAZI BİLGİLER

 • Katılmak istediğiniz eğitim veya eğitimlerin ücretini TR50 0001 0026 3735 2156 4452 73 nolu Iban numarasına yatırdıktan sonra alacağınız dekontunu başvuru formundaki ilgili alana yükleyerek başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.
 • Hesap Adı: TOGÜ KARMER
 • Kayıt için ek bir işlem yapılmayacaktır.
 • Son başvuru tarihi 24 Haziran 2020 Çarşamba günüdür.
 • Eğitimler 14:00-18:00 saatleri arasında günde 4 saat yapılacaktır.
 • Sertifika programı kapsamında 12 saat teorik (25-27 Haziran 2020), 4 saat uygulama (28 Haziran 2020) olmak üzere toplam 16 saat ders planlanmıştır. Program sonunda katılımcılara çevrimiçi (online) sınav (28 Haziran 2020) yapılacak, başarılı olan adayların sertifikaları düzenlenecektir. 
 • Eğitim ile ilgili daha fazla bilgi için karmer@gop.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Katılımcı sayısı kontenjanlar  ile sınırlıdır. 
 • Talep durumuna göre farklı tarihlerde eğitimin tekrarlanması planlanmaktadır. 

Dersler, kredi değerleri ve öğretim elemanı bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Prof.Dr. Mustafa DURMUŞ – Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri 2 ders saati

Dr.Öğr.Üyesi Emrah BOYLU – İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER Müdürü

Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 2 ders saati

Öğr.Gör. Serdar BAŞUTKU – Hitit Üniversitesi TÖMER

Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretiminde Sınıf İçi Uygulamalar 2 ders saati

Öğr.Gör. Muhammet Hüseyin YAZICI – Hitit Üniversitesi TÖMER

Yabancılara Türkçenin Uzaktan Öğretiminde İnteraktif Uygulamalar 2 ders saati

 Öğr.Gör. Önder ÇANGAL – Konstantin Emir Abdülkadir Üniversitesi – CEZAYİR

Dil Öğretim Süreçlerinde Sosyal Medya Araçlarından Yararlanma 2 ders saati

Öğr.Gör. Tarık DEMİR – Gazi Üniversitesi TÖMER

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzaktan Sınav Uygulamaları ve İçerik Hazırlama 2 ders saati
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.