Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

 •  3 Ocak 2020 Cuma
 •  791 Görüntüleme
 •  Yazdır

Ön kayıtlar  https://basvuru.gop.edu.tr   adresinden gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından 17 Şubat- 15 Mart 2020 tarihleri arasında Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir.


Kontenjan:

 

Katılımcı sayısı 80 kursiyer ile sınırlıdır.


Program Süresi:

Program süresi 4 haftadır (60 saat teorik, 30 saat uygulama olmak üzere toplam 90 saat).

Teorik dersler, hafta içi grubu ve hafta sonu grubu olmak üzere 2 (iki) grup hâlinde yapılacaktır. Gruplar kursiyerlerin taleplerine göre oluşturulacaktır. Uygulama günleri ise haftanın ilk dört günüdür.

Kursiyerler 30 saatlik gözlem/uygulamayı Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye bağlı olarak faaliyet yürüten Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezlerinde yapabilirler. 30 saatlik gözlem/uygulama yaptıklarına dair resmî belgeyi ulaştırdıklarında (yapılacak sınavda başarılı olmak koşuluyla) sertifikaları düzenlenecektir.

 

Ders Tarihleri ve Saatleri:

Dersler 17 Şubat-15 Mart 2020 tarihlerinde, hafta içi grubu için 17:00 - 22:00 ve hafta sonu grubu için 09:00 – 19:00 saatleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER dersliklerinde yapılacaktır.

 

Sertifika Programının Amacı:

Dünyada Türk diline ve kültürüne olan ilginin giderek artması sonucu yabancılara Türkçe öğretimi gelişen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Türkçeye duyulan bu ilgi, yurtiçinde ve yurtdışındaki Türkçe Öğretim Merkezlerinin sayısının artmasını sağlamış; yeni bir istihdam alanı doğurmuştur. Bu sertifika programı, artan istihdam ihtiyacına dönük olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmayı düşünen ya da çalışmakta olan bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmayı ve meslekî becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sertifika Programımızı bu amaç doğrultusunda, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip öğretim üyelerinden oluşan uzman bir ekiple düzenliyoruz. Sertifika programında katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışında yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dil öğretimi ve kültür aktarımı ilişkisini kavramak,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında güncel yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrenmek ve bunları uygulayabilmek,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında dört temel dil becerisine (okuma, konuşma, dinleme, yazma) dönük uygulamalar yapabilmek,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi alanına yönelik uygun kaynakları ve materyalleri seçebilmek, geliştirebilmek ve kullanabilmek,
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında geçerli ölçme, değerlendirme ve sınav tekniklerini kavramak,
 • Farklı coğrafyalardan gelen ve farklı öğrenme pratiklerine sahip öğrencilerle etkileşimde bulunabilmek, bu öğrencilere dönük öğretme / öğrenme uygulamaları yapabilmek,
 • Dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek,
 • Farklı kurlara uygun metinler seçebilmek, oluşturabilmek.

 

Sertifika Programına Katılım Şartları:

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans ya da lisansüstü öğrencileri / mezunları

Kesin Kayıt Tarihleri:

03 Şubat-14 Şubat 2020

Kesin kayıt için gerekli bilgiler 31.01.2020 tarihinde tomer.gop.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

 

Programı Başarı ile Tamamlama Kriteri:

Sertifika programı kapsamındaki derslerin tamamlanması sonrası, 15.03.2020 tarihinde yapılacak sınavda başarılı olan adaylara sertifikaları, 23.03.2020 tarihinden itibaren verilecektir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.