Sınavlar

TOGÜ TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır:  Yeterlilik Sınavı

 a) Öğrencilerin / kursiyerlerin dil seviyelerini belirlemek amacıyla Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Belgesinde belirlenen seviyeler dikkate alınarak hazırlanan ve yılda iki kere yapılan bir sınavdır.

 b) Bu sınav  dinleme becerisi, okuma becerisi, konuşma becerisi ve yazma becerisi  alanlarına yönelik bir sınavdır.


Ara Sınav


a) TOGÜ TÖMER'de öğrenim gören öğrencilere / kursiyerlere uygulanan kur içi sınavdır.

b) Her bir kurda, tarihi önceden haber verilerek en az bir ara sınav yapılır. Küçük Sınav

 a)   Kur içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavdır.


Kur Sonu Sınavı

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b)  Kur başarı puanı küçük sınavların ortalamasının % 30’u, ara sınavın % 30’u ve kur sonu sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler bir üst kurda eğitimine devam ederler, başarısız olanlar ise o kuru tekrar ederler.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÖMER, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.