TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Kurlar ve Kur Sistemi
 

KURSLAR

TÜRKÇE

Kökeni tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe bugün farklı lehçelerde olmak üzere geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.

Tarihsel akış içerisinde bir çok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi,  hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

Gaziosmanpaşa  Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’in kuruluş amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak ülkemize gelen uluslararası öğrencilere ve diğer yabancı misafirlerimize güzel bir şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü doğru olarak tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda yazılı ve görsel materyaller hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da TÖMER’in amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan TÖMER Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bu kurslarda Temel Türkçe I. kurunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe II. kurunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe I. kurunu tamamlayan öğrenciler B1, Orta Türkçe II. Kurunu tamamlayan öğrenciler B2, Yüksek Türkçe I kurunu tamamlayan öğrenciler C1, Yüksek Türkçe II kurunu düzenleyen öğrenciler C2 Gaziosmanpaşa  Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

   Genel Amaçlı Kurslar

Türkçe kursları 2 Temel, 2 Orta ve 2 Yüksek olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde Yeni Hitit Dil Öğretim Seti  (A1, A2, B1, B2, C1, C2 ) öğrenim seti ile bunlara ait çalışma kitapları, CD'leri, dilbilgisi dizini olarak kitapları izleyen video kasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. 

 

     Kur Sistemi

 

KUR

HAFTALIK DERS SAATİ

TOPLAM DERS

TOPLAM SÜRE

Temel Düzey l - A1

30

150

5 Hafta

Temel Düzey  ll - A2

30

150

5 Hafta

Orta Düzey l -  B1

30

150

5 Hafta

Orta Düzey ll - B2

30

150

5 Hafta

İleri Düzey l - C1

30

150

5 Hafta

İleri Düzey ll - C2

30

150

5 Hafta


 

   Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen standart kurlarda 150 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır.

Dil Becerisi

En Az

En Çok

Okuma Anlama

15

25

Dinleme Anlama

15

25

Yazılı Anlatım

15

25

Sözlü Anlatım

15

25

 

TÖMER KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP DENKLİĞİNİ SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

 

KURLAR

 ORTAK  AVRUPA  METNİ

  KİTAP

Temel 1

              A1

 Yeni Hitit A1  1-6 Ünite

Temel 2

              A2

 Yeni Hitit A1  6-12. Ünite

Orta 1

              B1

 Yeni Hitit B1  1-6. Ünite

Orta 2

              B2

 Yeni Hitit B2  6-12.Ünite

Yüksek 1

              C1

 Yeni Hitit C1  1-6.Ünite

Yüksek 2

              C2

 Yeni Hitit C2  6-12. Ünite

 

 
13258
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.